<$BlogRSDUrl$>

20.12.03

Dagens Blix 

Fraa høge Himmel kjem eg her, / Og Tidend god til Jord eg ber,
So fagert Bod eg fører med, / Og derum no ein Song eg kved.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), s. 17-19

I Salmar og Songar (1900) har vi framleis att salmen om "Vismennerne frå Austerland," men den høyrer trettandagen til. Vi vender attende til Nokre Salmar, no i "4de aukade Utgaava" frå 1891, som vart godkjend til kyrkjebruk året etter og etter kvart trykt som vedlegg til Landstads salmebok. Tredje utgåva, som du sjeldan høyrer noko om, var eit uendra opptrykk av 1883-utgåva, gjort av Mons Litleré i Bergen.

Og "Jolehelg" begynner med Luther. "Vom Himmel hoch" er den klassiske julaftan-salmen i den lutherske tradisjonen. Ved gjennomgangen av 1883-utgåva har eg vore oppteken av alle endringane Blix har gjort. Frå 1883 til 1891 er salmen uendra. Ein kan ha to teoriar om det:
1. Blix hadde funne forma og var nøgd med 1883-utgåva av salmen.
2. Blix hadde det så travelt med å dikte nye salmar til denne utgåva at han ikkje hadde tid til å forbetre dei han hadde frå før.

I dag prøver eg å få til ein salme-synopse, slik at du sjølv kan samanlikne dei ulike versjonane av Blix si gjendikting:

Heile salmen (1891 - 1883 - 1870).
Førre utgåva.
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 20.12.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?