<$BlogRSDUrl$>

5.1.04

Dagens Blix 

Upp alle Ting, som Gud hev gjort, / Hans store Namn aa prisa!
Det minste han hev skapt, er stort / Og kann hans Allmagt visa.

----------------------
[Elias Blix] Nokre Salmar (Andre rettade og aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1883), nr. 32

Etter tre veker med julesalmar held vi fram i andre hovuddelen av Nokre Salmar i 1883-utgåva: "Salmar med ymist Innhald." Gjendiktinga av Brorson-salmen "Upp alle Ting" var med alt i det første salmeheftet (1869). Denne salmen fortener ein renessanse. I mangt tykkjer eg Blix overgår Brorsons original. Til dømes det åttande verset:
(Brorson:) Hvad skal jeg sige, naar mit sind / I havets dybe grunde
Kun dog saa lit kand kige ind, / Og seer saa mange munde?

(Blix:) Kvat skal eg segja um den Mengd, / Som gjeng paa Havsens Grunnar
Kven mæler all den Dypt og Lengd: / Kven mettar desse Munnar?
Eg veit kven av dei to som var fiskar.

Heile salmen.
Førre utgåva (1869).
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 5.1.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?