<$BlogRSDUrl$>

14.1.04

Dagens Blix 

Overskriften (v. 1). Her[rens] Ord, som skede til M[ika]

er kollekt[iv] omfattende alle de Ord, Herren talede til M[ika] -

, her ikke i Betydning være, men i Bet. ske, eg[entlig] forefalde, indtræffe, komme til, der er Grundbet[ydningen] (arab[isk] ... falde og deraf forefalde). Derfor maa det oftere paa Norsk gjengives med kommer, som i det bekjendte (kom over); ligesaa (der kom). Paa lign[ende] Maade ogs[aa] det gr[æske] f. E[xempel] Mk 1,11 . Saaledes ogs[aa] i Formelen Guds Ord skede sc. kom til En, der er meget hyppig for Prof[eterne] (Jerem 1,4.11 osv; i det ny T[e]st[amente] ??? Luk 3,1: I Keiser Tiber[iu]s' 15. Aar skede Guds Ord til Joh[annes] ).-

viser, at Ordet ei kom fra hans eget Hjerte, men til det; han er ei Profet af sit eget Hjertes Drift Ex [= 2 Mos] 13,2, Num [= 4 Mos] 24,13 , men er sig klart bevidst, at hans Ord kom udenfra, fra Herren. Hermed objektiveres Ordet som Noget udenfor ham, der kommer ham imøde. Eg[entlig] er det jo Herrens Aand, der kommer til ham med Ordet, det kan man se af Steder som Num 24,2-4: Og Guds Aand kom over ham, og saa framførste sit Sprog og sagde: “Saa siger Bil[eam] Beors Søn, saa siger Manden med det opladte Øie; saa siger han, som hører Guds Ord og skuer den Almægtiges Syn” osv. Det er alts[aa] Aanden, som kommer over ham og giver ham det opladte Øie og Øre, saa han hører Guds Ord og har sine Syner. Men af den staaende Formel paa vort og de anførte Steder () ser man, at det ikke blot er Aanden, men ogs. Udtrykket, Aanden legemliggjort i Ordet, som kommer til Profeten. Aand og Ord kan ikke adskilles. Det er ikke blot Tanken, som indaandes i hans Hjerte (inspireres) ogsaa Ordet lægges ham i Munden (s[e] Jer 1,9) (cf. Jes 51,16)
-------------------------------------
Elias Blix, Forelæsninger over Profeten Mika 1,1 (manuskript; Nasjonalbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen, Ms 8° 923,1)

Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.

# lagt inn 14.1.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?