<$BlogRSDUrl$>

29.1.04

Dagens Blix 

[Om navnet Mika:] --- Saavidt om Navnets Former. Dets Betydning er som allerede anført: “Hvem er som Jahve!”= hvem er ham lig! Det er en beundrende Exklamationssætning, der indeholder en stærk Benægtelse = “Ingen er som Jahve”, Ingen er hans Lige; Han er den absolut Uforlignelige, Mageløse og Enestaaende.
---
Naar nu tvende Forældre give sit Barn dette Navn, saa vilde de dermed visselig ikke blot udtale sin Tak for Guds uforlignelige Godhed, der havde skjænket dem dette Barn; men idet de gjorde denne Israels gode Bekjendelse til Barnets Navn, saa lagde de deri sit Hjertes Ønske, Haab el. Formening om, at dette Navn i Sandhed maatte blive hvad et Navn skulde være, nl. et Udtryk for Barnets Væsen; og de lagde dermed denne store Sandhed paa Barnet som en Opgave, det skulde realisere og gjorde den saaledes til dets Livs Løsen, for at det i sit Liv og Væsen skulde forkynde den Sandhed, som Navnet indeholdt.
---------------
E. Blix, Forelæsninger over Profeten Mika I,4-5
Nasjonalbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen, Ms 8vo 923,1
Udatert, men sannsynlegvis utarbeidd hausten 1877

Midt i ei lærd og lang utgreiing om namnet til profeten Mika kjem denne passasjen. Forfattaren er familiefar, han har til den aktuelle datoen fått fire barn, men mista det eine: Hans Peter, Marie, Signe (†), Helge. What's in a name?

Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 29.1.04
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?