<$BlogRSDUrl$>

20.1.04

Disputasen 

15. november 1876 disputerte Elias Blix for den filosofiske doktorgraden, på avhandlinga De vigtigste Udtryk for Begreberne Herre og Fyrste i de semitiske Sprog: Et Bidrag til semitisk Etymologi. Eg har lese avhandlinga, og eg vågar nesten å påstå at eg er det einaste nolevande menneske som har gjort det.

I dag har eg funne eit materiale eg ikkje trudde eksisterte lenger: Den ordinære opponenten Jens Peter Broch sitt personlege eksemplar av avhandlinga, med sirlige notat, og manuskriptet til opposisjonsinnlegget! Dessutan var det lagt inn ein del dokument med formalitetar kring disputasen. Dette materialet er eg sikker på at ikkje noko nolevande menneske har lese. Om det er mogleg å få noko ut av det som kan opplyse den vanlege lesar, står det att å sjå.

Send ein kommentar.
# lagt inn 20.1.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?