<$BlogRSDUrl$>

20.1.04

J. P. Broch 

I dag vil eg introdusere Jens Peter Broch (1819-1886), stipendiat i semittiske språk ved Det kongelige Fredriks Universitet i Kristiania frå 1845, professor frå 1866, og utgjevar av den første boka på arabisk som vart trykt i Noreg (1859): Ei kritisk utgåve av mellomaldergrammatikaren Zamakhsharis verk Al-Mufassal.

Jens Peter Broch ("Petter" i familien) var bror til den meir kjende realisten, politikaren, nesten-statsministeren og metermålaren Ole Jacob Broch. For oss er det relasjonen til Elias Blix som er det viktige. På 1860- og 70-talet var Broch læraren til Blix, og etter kvart vart dei kollegaer.

Send ein kommentar.
# lagt inn 20.1.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?