<$BlogRSDUrl$>

20.1.04

Pappeskene 

Grunnen til introduksjonen av Broch nedanfor er besøket mitt i Handskriftsamlinga i dag. Eg hadde fått løyve til å gå gjennom leivningane etter J. P. Broch, som ikkje er ordna enno. Det kan ein forstå. Det meste er førelesningar eller notat om arabiske, syriske og hebraiske tekstar, med sporadiske innslag av sanskrit og persisk. Eg vil tru at norsk bibliotekarkompetanse på desse felta er noko begrensa, for å seie det slik.

J. P. Broch var eit av desse vidunderlege ordensmenneska (Ivar Aasen var ein annan) som aldri kastar eit papir dei har skrive noko på. Dermed inneheld pappeskene etter han mykje materiale som kastar lys over tilhøva i Elias Blix sitt akademiske departement, frå manuskript til førelesningar han høyrde som nybyrjarstudent i hebraisk, via meir avanserte innføringar i semittiske språk, til administrasjon av undervisninga i semittiske språk. Men perla i åkeren (vel, noko overdrive, men biletet er meir bibelsk enn "rosina i pølsa") skal du få ovanfor.

Send ein kommentar.
# lagt inn 20.1.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?