<$BlogRSDUrl$>

27.1.04

Skandaløse krøniker 

"Unikt tidsbilde fra universitetsmiljøet i hovedstaden i det 19. århundret." Det er overskrifta til Espen Søbyes melding av Nic Knudtzon, Professor, Dr. Ludvig Daaes erindringer og opptegnelser om sin samtid (Oslo: Novus, 2003) i Dagbladet i går.
Alt ved denne boka påkaller interessen, manuskriptets utgivelseshistorie er fascinerende: Historieprofessor Ludvig Ludvigsen Daae (1834- 1910) skrev erindringene i 1888- 93 og i 1901. Etter at han døde, ble manuskriptet overlatt til Universitetsbiblioteket. I 1931 ville bibliotekar Wilhelm Munthe publisere en revidert versjon til 100-årsdagen for Daaes fødsel i 1934. På grunn av økonomiske vanskeligheter ble det ikke noe av.

For noen år siden tok Nic Knudtzon, oldebarn av professor Daae, opp igjen utgivelsesplanene, nå selvfølgelig uten å stryke de skarpe uttrykkene i personbeskrivelsene som Munthe hadde vært redd for. Det har tatt tid, Knudtzons innledning er datert juni 2000, men nå er altså Daaes manuskript endelig offentlig.
Søbye legg mest vekt på sladder og skandaler frå 1800-talets universitets- og sosietetsliv, noko eg sjølvsagt er interessert i. Eg skal berre leggje til at Daae var ein nær ven og åndsfrende av Yngvar Nielsen, som eg ofte har sitert, og at desse to historikarane med sine klåre Høgre-sympatiar ofte kan gje viktige korrektiv til Venstre-historikarane, som har stått for den hegemoniske framstillinga av 1800-talet.

Derimot er Daae ikkje identisk med Blix sin regjeringskollega Ludvig Daae, juristen og arméministeren som skapte den første ministerkrisa i regjeringa Sverdrup. Han har òg etterlate seg nokre saftige dagboksoppteikningar og personkarakteristikkar, særleg frå storting og regjering.

Send ein kommentar.
# lagt inn 27.1.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?