<$BlogRSDUrl$>

10.2.04

Referatet 

Første Blix-funn i MF-arkivet: Utførlege referat av to førelesningsseriar over profetane Mika og Malaki av professor E. Blix frå det akademiske året 1882-1883. Referenten er student Edvard Sverdrup (1861-1923), bror av Blix' regjeringskollega Jakob Sverdrup, og seinare Menighetsfakultetet sin første professor i kyrkjehistorie.

Blix sine eigne manuskript til desse førelesningane er i handskriftsamlinga ved Nasjonalbiblioteket. Der er òg Hartvig Halvorsens referat av Mika-førelesninga. Om ein har tid, er det altså mogleg å studere Blix som førelesar ganske grundig.

Send ein kommentar.
# lagt inn 10.2.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?