<$BlogRSDUrl$>

10.2.04

Studentliv 

Eg må gje meg for i dag, men eg publisere dette førstehandsbiletet frå tilværet til nordlandsstudentane, formidla i brev frå november 1865 frå John Klæbo til fetter Anton Chr. Bang:
... Mødet i den n. F. [nordlandske Forening] for October fejredes(!) med en Prolepsis i Midten af November. Grunden var vel den, at man vilde hilse paa Storthingsmændene
...

Prytz og [Sivert] Ni[e]lsen (fra Brønø) vare tilstede. - Mødet var meget animeret. Blix talte baade for Nordland i et længere Foredrag og for Nordlands Amtstidende. [Johan] Olsen i Aker talte særdeles vakkert for Klokker Nilsen. Glandspunktet i Festen var dog [Ole] Johannesens Skaal for Kvinden. Jeg forsikrer Dig, det var noget af det mest Morsomme, man kunde høre. Man ledsagede Æresgjæsterne hjem Kl. 12. Det lod til at Dionysos havde gjordt Virkning. - Blix læser nu af al Kraft. Endel Fag læser han sammen med Jørgensen, t. Ex. Ebræerbrevet og Dogmatik. Der er nylig udkommet i Tyskland et “Compendium der Dogmatik”, (af Luthart - ) der skal være særdeles godt. Det er nu sjælden nu at se den venlige, intelligente Blix. Hilsning naturligvis fra ham! ...
Oppdatering, 12.02.2004: Kven var Jørgensen?
Send ein kommentar.
# lagt inn 10.2.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?