<$BlogRSDUrl$>

20.2.06

Byste 

Mange aviser har formidla denne NTB-meldinga i helga, Romsdals Budstikke får vere representant for dei:
Kjell Magne Bondevik skal hedres med en byste utenfor Bjørnsonhuset.

Det er nyhetsbyrået NTB som melder dette lørdag kveld. Ordfører Jan Petter Hammerø bekrefter overfor nyhetsbyrået at bysten skal avdukes i forbindelse med Kristelig Folkepartis fylkesårsmøte i Molde første helga i mars.
Ein høveleg kommentar kan vere den gamle sjøoffiser og stortingsrepresentant Ketil Motzfeldts dagboksnotis frå 01.07.1884, dagen før statsrådane for første gong i historia fekk møte i stortingssalen:
Ved Eftermiddags-Mødets Slutning, da allerede endel Medlemmer vare hjemgaaede og Forsamlingen var i Opløsning, blev af Præsidenten (Steen) refereret Andragende fra Hølaas m. Fl. om Tilladelse til at opstille Joh. Sverdrups Buste i Forsamlings-Salen, og derhos blev foreslaaet at foretage Sagen strax. Jeg gjorde Indsigelse, mente at Spørgsmaal om at stille op her Buste af levende Mand forekom nu for første Gang, og at Sagen derfor burde udlægges.
Saka kom opp til debatt i stortingsmøtet 4. juli. Motzfeldt stemte, ikkje overraskande, mot prosjektet.

Og no lurar eg berre på når Kjell Inge Røkke kjem på sokkel som parhest til Bondevik i Molde.
# lagt inn 20.2.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?