<$BlogRSDUrl$>

28.2.06

Dagens Blix 

Syng i stille Morgonstunder,
Syng Gud Fader Lov og Ros!
Sjaa, hen gjerer nytt det Under:
Kallar fram or Myrkret Ljos!
Sjaa hans Sol all Skapning gylla,
Alt med Liv og Lovsong fylla,
Sjaa hans Kjærleiks Smil i Sky,
Sjaa kvar Dag hans Naade ny!

Gud si Sol læt dagleg renna
Yver alle utan Skil:
Deim, som vil hans Kjærleik kjenna,
Deim, som ikkje vakna vil.
Alle vil han til seg draga,
Alt han veit so vel aa laga:
Gjenom Sol og Regn i Sky
Byd han oss sin Naade ny!

Lær oss, Gud, kvar Dag aa telja,
Sjaa, kor snøgt vaar Livsdag lid!
Lær oss Livsens Veg aa velja,
Medan det er enno Tid!
Enn i Dag du vil oss kalla,
Snart kann Myrker paa oss falla,
Lat oss, medan det er Dag,
Fylgja Andens Naadedrag!

Gud, som skapte Sol og Stjerna,
Deg me syngja Takk og Lov,

At um oss du vilde verna,
Medan me i Myrker sov!
Lys og leid oss, Ljosens Fader,
Til vaar Sol i Gravi glader,
Vekk oss so til Morgon ny,
Dag med Solskin utan Sky!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 148

Du må nesten få heile denne salmen som morgonhelsing. Den andre strofa, som parafraserer Matteus 5,45, er ikkje med i nyare salmebøker.

Tallause skoledagar har teke til med denne salmen, som må vere mellom dei mest innsungne Blix-salmane. Mellom dei mange som har bore med seg "Syng i stille morgonstunder" gjennom livet, finn du folk som han Bjarne Løkebø frå Eikefjord (mellom Florø og Førde):
Eg har gode minner frå skuletida mi. I alle fall frå den songen som vi hadde. Vi lærde mykje songar i skulen. I alle fall om morgnane starta vi alltid med denne: "Syng i stille morgonstunder, syng Gud fader lov og ros. Sjå han gjevar nytt eit under: Kallar from av mørkret ljos"
- eller ho Ingeborg Reknes frå Eikemofossen i Masfjorden:
Skuledagen starta med -God morgon til læraren, og salmar som -Lova Herren, -Sjå dagen sprett eller -Syng i stille morgonstunder, var nesten obligatorisk. Men me lærde mange og lange salmevers som me laut pugga rett, dei fleste kan eg i dag og. Ein dag i veka var det songtime or skulesangboka, det var det kjekkaste eg visste.
- eller han Anders Folkestad frå Folkestad i Volda:
Ikkje underleg at dette var og er ein salme i kategorien «høveleg song». Det var i alle fall ikkje få av mine folkeskuledagar som starta med denne songen. Som oftast var det første verset. Vi likte det best slik. Dessutan blir salmen noko meir alvorleg undervegs. Dette er elles eit nokså vanleg Blix-kjenneteikn. Det var heller ikkje sjeldan at nettopp denne songen lydde i heimen, særleg tidlege søndagsmorgonar.
Det finst også mange innspelingar av denne salmen, dei fleste med ein folketone frå Telemark. Arve Moen Bergset gjorde denne til ein "hit" alt før stemmeskiftet, han har seinare gjort fleire versjonar med "Bukkene Bruse", "Dvergmål" har sunge den osb. Men Agnes Buen Garnås var tidlegare ute, plata "Når klokkune gjeve dur" kan du gjerne unne deg. Og så har Kine Hellebust laga eigen tone til "Syng i stille morgonstunder", den er artig, ein av dei betre på plata hennar, synest eg.

Torsdagens Blix
Heile salmen
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Norsk Salmeleksikon nr. 2107
# lagt inn 28.2.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?