<$BlogRSDUrl$>

12.2.06

Grieg 

Aage Myksvoll har gjort meg merksam på den fantastiske digitale tilrettelegginga av brev til Edvard Grieg i Bergen offentlege bibliotek. Her er Elias Blix omtala i fleire brev. Dei fleste er frå norske komponistar som har skrive til Grieg for å få anbefaling om offentleg stønad, og Blix er nemnt i eigenskap av kulturminister. Dette gjeld brev frå Catharinus Elling (31.12.1884), Ole Olsen (12.01.1885 og 18.07.1885, og Johan Selmer (05.06.1885). Det kan vere av interesse å nemne at Olsen, Selmer og Blix var samtidig i Leipzig i året 1871-72. Ole Olsen var dessutan sentral i Nordlændingernes Forening. Vurderingane deira av statsråd Blix er nokså ulike.

I tillegg er det eitt brev frå Karl Svensen (27.09.1898). Han sender Grieg ein melodi til Blix-diktet "Modersmaalet" og bed om respons. Det finst altså minst ein tone i tillegg til Sindings.

# lagt inn 12.2.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?