<$BlogRSDUrl$>

21.2.08

2 

Sein blogging i dag. Eg er i Tromsø, på konferansen "Arctic Discourses 2008". Har halde Blix-føredraget mitt, "An Orientalist in the Arctic" (fin og post-kolonial tittel, ikkje sant), høyrt ei rad interessante føredrag av andre, lært meir om Grønland enn eg nokon gong har visst, møtt bibelomsetjarkollega Britt Rajala (som set om til nordsamisk) og mannen hennar, Harald Gaski, og opplevd joikar og jusprofessor Ánde Somby joike både mygg og bjørn. Konferansen held fram i morgon.
# lagt inn 21.2.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?