<$BlogRSDUrl$>

14.2.08

9 

Spalta "Dagens Blix" har etter kvart tørka inn. Eg kom nok ikkje heilt gjennom produksjonen hans Elias, det er enno att ein del stoff frå "Salmar og Songar". Men i dag gjenopnar eg Dagens Blix for å gje ei smaksprøve frå den einaste upubliserte salmen eg har funne i Elias Blix' etterlatne papir. Det handlar om ei gjendikting av Grundtvigs ordinasjonssalme "I dag på apostolisk vis", sjå Norsk Salmebok nr. 678.

Slik lyder dei to første versa i Blix' gjendikting:

I Dag me paa Apostelvis
Vil vigja Vitne til Guds Pris,
Til Ljos og Trøyst fyr Herrens Smaa:
Me vil deim leggja Hender paa.

Igaar me kom, imorgon fer;
Snart vaare Dagar talde er.
Men Jesus Kristus, dine Aar
Dei gjenom alle Ævor naar.


Resten av teksten kan du lese i Luthersk Kirketidende nr. 2 for i år, som kom ut 18. januar, eller i neste nummer av Stille Stunder. Denne salmen får si urframføring i Aasentunet 2. mars.
# lagt inn 14.2.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?