<$BlogRSDUrl$>

20.4.08

VG (sic) 

No står ikkje verda til påske. Trur du ikkje jamvel VG brukar spalteplass på å melde ein biografi om Elias Blix (papirutgåva, i dag):
Mange av oss var ikke overbegeistret for
salmesang da vi gikk på skolen, det var
liksom noe gammelmodig og oppstyltet
ved disse melodiene. Om læreren hadde
fortalt at "Nå livnar det i lundar", nærmest
var uttrykk for noe revolusjonært, ville vi
trodd det rablet for ham. Men så grensesprengende
var det faktisk da Elias Blix
opprinnelig skrev den, forteller Anders
Aschim i denne biografien om vår store
salmedikter.
...
Anders Aschim, som selv er teolog og
bibeloversetter, har gjort et svært godt arbeid
med denne boken - helt på høyde med hva
våre beste biografer presterer. Klokelig nok
er han forsiktig med psykologiseringen, for
Elias Blix’ liv var uløselig knyttet til strømninger
i hans samtid.
...
Det ferdigtegnede portrettet er ikke noe
glansbilde, for Aschim er klar på at også
Blix hadde sine svakheter. Men han får tydelig
frem at denne salmedikterens livsløp
representerer et verdifullt stykke norgeshistorie.
Meldinga er signert Sten Inge Jørgensen. Dette er, på den vesle plassen VG-meldarar har til disposisjon, ei svært god lesing av boka. For meg er Ein betre vår ein gong ei slags "Historia om Noreg" i åra fram mot unionsoppløysinga - slik den tar seg ut sett gjennom brillene til ein einskild aktør. Dette har meldaren fått med seg.
# lagt inn 20.4.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?