<$BlogRSDUrl$>

25.6.08

Dagens Blix 

Sidan Fjell og Vidde-artikkelen no er publisert, legg eg ut den tidlegare upubliserte "Opsang for Jotunheim-farere" på bloggen òg. Songen finst som korrekturtrykk med rettingar frå Elias Blix si hand i papira etter Ivar Blix. Forfattarnamn står ikkje på arket, men det er all grunn til å tru at dette er eit ekte Elias Blix-produkt. Songen er ikkje datert heller, men eg trur helst den må vere frå sommaren 1877. Den sommaren gjorde Blix den einaste Jotunheim-turen eg har dokumentasjon om. Det kan sjølvsagt tenkjast fleire turar, eller at dette er eit bestillingsverk for vener.
Opsang for Jotunheim-farere.
(Mel: ”Ja, vi elske dette Landet.”)

Bort fra Vrøvlet, langt fra Byen,
Hver en Fjeldets Mand!
Op paa Fjeldet, over Flyen,
Drag saa langt, du kan!
Der er Lægedom at finde
For saa mangt et Saar.
Der vi nye Kræfter vinde
For hvert Skridt, vi gaar.

Derfor freidig frem vi ile,
Frem i sluttet Lag!
Vi maa fremad mange Mile
Endnu denne Dag!
Over Fjeld og over Finne
Gaar vort Jotuntog,
Mænd, hvem Fjeldets brattest Tinde
Aldrig Skræk indjog.

(Trykt ark med handskrivne korrekturar, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Ms 4° 4483:2)
# lagt inn 25.6.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?