<$BlogRSDUrl$>

22.9.08

Hymnologinytt 

I dag kom nyheitsbrevet frå Norsk hymnologisk forening i postkassa. Så vidt eg kan sjå, ligg det ikkje på nett i elektronisk format, men foreininga presenterer seg her. Sjølv om redaksjonen har vore så venleg å trykke opp Jan Inge Sørbøs melding av Ein betre vår ein gong. Elias Blix i Morgenbladet, finn eg større grunn til å gjere merksam på leiar Stig Wernø Holters kommentar til høyringsutkastet til ny salmebok for Den norske kyrkja. Det er ein tankevekkjande artikkel. Av særleg interesse for lesarar av BlixBlog:
Ved enhver salmebokrevisjon må noe av det gamle stoffet vike for noe nytt. Det er en naturlig seleksjonsprosess i de syngende menigheter. Utskiftingen denne gang, etter 23 år med No[rsk ]S[almebok], er imidlertid drastisk. Bare 58 % av salmene i den "gamle" NoS og Salmer 1997 foreslås videreført. Dette berører sentrale salmediktere som Gerhardt, Sthen, Kingo, Brorson, Landstad og Grundtvig. De kraftigste kuttene vil ramme de nynorske dikterne. Blix, Hovden, Støylen og Skard blir samlet sett halvert. Er dette den rette måten å berge en skatt som ifølge komiteen er gjenstand for "en kraftig forvitringsprosess"? Eller er det snarere slik at komiteen selv påskynder denne prosessen? Vi anbefaler å ta en kikk på oversikten over utelatte salmer i NoS som er lagt ut på NHFs nettsted [AA: Ikkje enno, trur eg].
Oppdatering, 25.09.2008: Eg fann lista over dei forsmådde salmane, den ligg her. Mellom Blix-salmane komiteen ikkje vil ha med meir, finn ein mellom anna "Sjå, han gjeng inn til syndig mann", "Det er så godt å vitja", "Så elska Gud oss at han gav", "Kom, Heilag Ande, himmeltrøyst" og "Fred, det er eit fagert ord", for no berre å ta dei eg sjølv vil sakne mest. Eg nemner òg "Renn opp yver grav, du signa sol" - salmen som blei brukt i gravferdene til Aasen, Blix og Garborg - og minner om at det manglar nynorske gravferdssalmar.
# lagt inn 22.9.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?