<$BlogRSDUrl$>

23.11.08

Aktivistråd 

Under innlegget eg heldt på Sand i Suldal fredag 23.11.08 tok eg mellom anna fram intensjonen til utvalet som har arbeidd med forslaget til ny salmebok om å halde på den fordelinga som er innarbeidd gjennom Norsk Salmebok, 60 % bokmål og 40 % nynorsk. Landsmøtet i Noregs Mållag i år (fråsegn nr. 4) kravde ei 50 - 50-fordeling. Det viser seg vanskeleg å nå desse måla. I framlegget til ny salmebok er om lag ein tredel av tekstane på nynorsk. Eg sette opp fem praktiske råd til aktivistar som vil hjelpe salmebokutvalet med å få til ei betre fordeling mellom målformene. Kanskje andre kyrkjelydar, mållag og enkeltpersonar kan ha nytte av dei. Grunnlagsmaterialet finn ein på www.kyrkja.no.
  1. Gå gjennom lista ”Salmer som er videreført/utelatt”
  2. Finn utelatne tekstar frå Nynorsk Salmebok som bør få ein sjanse til
  3. Gå gjennom dei omsette salmane. Finst det gode nynorske versjonar?
  4. Gå kritisk gjennom forslaga til nye salmar
  5. Få fram heilt nye tekstar
Eit par høgst subjektive innspel til somme av punkta:
# lagt inn 23.11.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?