<$BlogRSDUrl$>

8.2.09

Når livnar det i lundar? 

Forskning.no:
Når livnar det i lundar?
Når en lærebok i naturfag bruker "No livnar det i lundar, no lauvast det i li" som overskrift på kapittelet om våren, er mange elever allerede hektet av.

- De har ingen assosiasjoner til sangtittelen, som de antakelig aldri har hørt, sier professor Bente Aamotsbakken og førsteamanuensis Norunn Askeland ved Høgskolen i Vestfold.

Barna forstår heller ikke ordene hver for seg. Livnar? Lundar? No?

- Og de ser i alle fall ingen sammenheng mellom en ubegripelig overskrift og innholdet ellers på siden, sier Aamotsbakken og Askeland.

Som et ledd i det store prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene, har de undersøkt hvordan elevene ved en skole med sterkt innslag av minoritetsspråklige elever i 2., 5. og 8. klasse leser naturfagbøker.

Lærebøkene tar mye for gitt

- Det vi ser er at lærebøkene i naturfag på mange måter er vanskelig tilgjengelige for minoritetsspråklige elever. Først og fremst skyldes dette metaforer og at deler av framstillingen forutsetter at man har god kjennskap til norsk kultur og tradisjon.
Bente Aamotsbakken og Norunn Askeland er viktige personar for Blix-interesserte av andre grunnar enn dette. Utan den faglitterære forfattarutdanninga som desse to organiserte ved Høgskolen i Vestfold hadde eg neppe gjeve meg i kast med å skrive biografi.
# lagt inn 8.2.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?