<$BlogRSDUrl$>

25.4.09

Favoritten 

Dag og Tid 24.04.2009:
3. "Å EG VEIT MEG EIT LAND" av Elias Blix. Den er praktfull - både teksten og tonen. Blix er fiskarbonden som gjennom ein krunglete veg får examen artium, vågar seg frampå til å studera teologi og endar opp som professor. Det var ikkje fleire enn rundt 150 som tok artium på hans tid rundt 1860. Og nesten alle var embetsmannssøner, men altså ikkje Blix. At han i tillegg kunne skriva fantastiske dikt, fortel om eit stort geni. Diktet er gjennomsyrt av kjensler, er rett på sak og utan omvegar. Diverre høyrer eg songen altfor sjeldan.
Det er Dag Skogheim som har fått velje "Tre favorittar", denne gongen er temaet for spalta "Vårsongar". Somme venta kan hende ein annan Blix-tekst, men eg minner om linjene "Med den vaknande vår / vert min saknad so sår / so mest gråta eg kan".
# lagt inn 25.4.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?