<$BlogRSDUrl$>

8.4.09

Vårløysing 

Eigedomsutviklar Leif Magne Kleppa i Hjelmeland har også ei kjensle av at det livnar i lundar att.

- Me hadde nyleg visning på sjønære hyttetomter på Fister og Randøy og responsen har vore god. For to veker sidan selde me også ei hytte som har ligge for sal i eit år. Me gjekk rett nok litt ned på pris, men me er nøgde med handelen, påpeiker Leif Magne Kleppa.
Stavanger Aftenblad 08.04.09, under overskrifta "Slutt på salstørken i Ryfylke?"
# lagt inn 8.4.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?