<$BlogRSDUrl$>

16.1.10

Tevlinga 

"- På 15 sider klarer Einar Økland å gjere det same som Karl Ove Knausgård må bruke 2500 sider på, meiner redaktør."
(NRK.no)

Redaktøren er Sverre Tusvik, Einar Økland er forfattar og fyller 70 i løpet av helga, og BlixBlog gratulerer!

Forfattaren, og eventuelle lesarar, av Ein betre vår ein gong har mykje å takke desse to for, den eine som redaktør, den andre som konsulent.

Økland har elles skrive min favorittkarakteristikk av Blix-salmane:
Salmane formidla fellesskap og høgtid, men også ei kontemplativ kjensle av å snakke fortruleg med seg sjølv eller med Gud i sitt indre. Røysta i dikta var nær og tilforlateleg, men ikkje påtrengjande. Og alle dikta var så rike på vellyd: Melodiske vokalskifte, snertne oppatt-takingar, aksentuerande inversjonar, tungevennlege bokstavrim, gode enderim. Det heile gir ei estetisk glede og ei kjensle av meining og trygg visse. Når ein går på den smale veg i Blix sine ordleggingar, kjennest det som å gå i eit par gode sko.
(Elias Blix' beste s. 6, Oslo: Samlaget 1995)
# lagt inn 16.1.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?