<$BlogRSDUrl$>

7.2.10

Kommentarar 

Teknisk: Eg har til no nytta ei ekstern teneste frå Haloscan for kommentarar på BlixBlog. Denne tenesta blir lagt ned 10. februar. Frå no nyttar eg det innebygde kommentarverktøyet på blogger.com. Dessverre blir dei vise kommentarane frå lesarane til tidlegare postar usynlege inntil vidare. Dei er ikkje borte, eg har lagra dei og har von om å gjere dei synlege att - berre eg finn ei teknisk løysing på problemet. Kjenner eg meg rett, kan det ta si tid.
# lagt inn 7.2.10 1 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Dette er ei prøve. Om du kan lese dette, fungerer det nye kommentarverktøyet :-)
Av Blogger Anders, 10:12 p.m.  
Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?