<$BlogRSDUrl$>

13.4.10

Blix og Gildeskål 2 

Ordskiftet om Blix og Gildeskål i Avisa Nordland held fram i dag med følgjande svar frå Kurt-Johnny Olsen:
Jan Breivik og Elias Blix
Kjempehyggelig at Jan Breivik er begynt å fokusere på Elias Blix. Velkommen etter!

Det er helt korrekt at jeg ble kontaktet pr. telefon av Anders Aschim for flere år siden da han startet sitt arbeid med biografien om Elias Blix. Vi avtalte at han skulle kontakte meg mot slutten av skrivingen. Kom han raskere i mål med sitt prosjekt enn undertegnede med mitt, ville han selvsagt få innsyn i mitt materiale. Senere har jeg aldri hørt noe mer fra Aschim – skriftlig eller muntlig. Hvorfor han senere ikke tok kontakt, ønsker jeg ikke å bruke tid på spekulere i. Enkel research vil bekrefte at jeg nok ikke besitter et så unikt materiale som Breivik mener å vite. Når jeg er ferdig med mitt arbeid, vil mitt materiale bli sikret av rette instans.

Kurt-Johnny Olsen, Oslo
Sidan eg er no er dregen inn i diskusjonen, har eg i dag sendt dette lesarbrevet til Avisa Nordland:
Kurt-Johnny Olsen og Elias Blix
Jan Breivik og Kurt-Johnny Olsen har ei interessant ordveksling om Elias Blix i Avisa Nordland 12. og 13. april. Saka gjeld eit brev som kan kaste noko lys over den omdiskuterte preikestolepisoden i Gildeskål kyrkje i 1866. Eg har tidlegare hatt kontakt med Olsen om dette brevet, men mitt minne om denne samtalen er eit anna enn hans. Eg forstod at han sjølv var i gang med eit arbeid der han ville bruke dette brevet, og at eg deretter kunne få tilgang til det. Det respekterte eg sjølvsagt, eg unner kollegaer gode kjelder. Da eg ikkje hadde høyrt frå Olsen eller sett noko til dette arbeidet da mi eiga bok ”Ein betre vår ein gong. Elias Blix” var ferdig, nøgde eg meg med å sitere dei linjene frå brevet som Olsen alt hadde publisert i eit debattinnlegg i Vårt Land 25. november 1997. Eg ser stadig med forventning fram til Olsens arbeid.

Anders Aschim, Ytre Enebakk
# lagt inn 13.4.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?