<$BlogRSDUrl$>

25.6.10

Dagens tekst 

Framleis har mange aviser ei lita spalte med oppbyggelege tekstar, særleg mot helg, eigenprodusert eller byråprodusert. Følgjande tekst er nok byråprodusert, den står på trykk i mange norske aviser i dag, men opphavet kjenner eg ikkje. Eg kan jo sitere Adresseavisen, til ei avveksling:
Morgensang
For mange kan det være godt å begynne dagen med en sang eller salme. Om man ikke kan synge høyt av hensyn til de nærmeste, kan man i hvert fall nynne en sang eller finne en passende tekst for eksempel i Salmeboken. Da ligger det nær å nevne Elias Blix’ godt over hundre år gamle morgensalme «Syng i stille morgonstunder, syng Gud Fader lov og ros! Sjå, han gjer på ny det under: Kallar fram or mørkret ljos! Sjå, hans sol all skapning gyller, alt med liv og lovsong fyller, sjå hans kjærleiks smil i sky, sjå kvar dag hans nåde ny!» Vi har alle godt av å se den gryende dagen i dette perspektivet. Det setter oss inn i en sammenheng som sprenger våre egne trange grenser, og det gir den nye hverdagen eller søndagen mening. Det hjelper oss til å møte det ukjente i forvissning om Guds nærvær.
# lagt inn 25.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?