<$BlogRSDUrl$>

30.6.10

Jubileumsnytt: Kulturministeren 

Kulturminister Anniken Huitfeldt har svara på det skriftlege spørsmålet frå stortingsrepresentant Ivar Kristiansen:

Anniken Huitfeldt (A)

Svar
Anniken Huitfeldt: Elias Blix var en betydningsfull dikter, men også politiker og nynorskmann. Hans salmer blir fremdeles sunget over hele landet. Markeringen av 175-årsjubileet for Elias Blix’ fødsel er et lokalt initiativ der de fleste arrangementer vil bli gjennomført i lokalsamfunnet. Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for nasjonale markeringer i forbindelse med forfatterjubileer. Når det gjelder Blix-jubileet i 2011 vil Nasjonalbiblioteket bidra med digitalisering av hans verk med basis i bibliotekets egne samlinger. Dette vil bli gjort tilgjengelig for publikum. Det er også aktuelt å arrangere utstillinger rundt Blix’ liv og virke i Nasjonalbibliotekets lokaler basert på det Blix-materialet biblioteket forvalter.

Stortingets nettsted, Skriftlig spørsmål

# lagt inn 30.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?