<$BlogRSDUrl$>

21.9.10

Snåsamann-nytt 

“Den samme ydmyke og undrende holdningen til livet preger de øvrige delene av boka, bl.a. der han varmt skriver om kona Signe og øvrig familie, om hjembygda Snåsa, om fattigfolk og hverdagsliv i barndom og oppvekst. Undringen går over i beundring i kapitlene om personer, fra historien og samtiden, som i særlig grad har vært med på å forme ham som menneske; prestesønnen Ole Rynning, Snåsa-presten Bernt Julius Muus, salmedikteren Elias Blix, Johan Nygaardsvold, Mikkjel Fønhus, Helge Ingstad og andre.”

Jordnært portrett - adressa.no

# lagt inn 21.9.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?