<$BlogRSDUrl$>

8.10.04

Fotbaal (3) 

Eg hadde eigentleg ikkje tenkt å skrive meir om dette, men i dag har ein ny tung aktør kome på banen: Biskop emeritus Per Lønning har fått ein preikestol i Morgenbladet (Herrens vegar er uransakelege), og denne helga nyttar han den til eit teologisk oppgjer med fotBa'al-prestane. Medspelarar av slikt kaliber skal ein sjølvsagt vere glad for, men dei har irriterande godt minne. Eg har vore naiv nok til å tru at assosiasjonen min av ballspel og gammal orientalsk kultus var ei språkleg nydanning i norsk, men der har eg sjølvsagt teke feil. Biskopen kan fortelje:
Jeg hadde i sin tid tilgang til et unikt historisk kildemateriale: biskop Eivind Berggravs høyst så berggravske referater fra embetsreiser i Østfold og Akershus, ført med egen hånd i den store protokollen han hadde liggende på fanget under visitasforhandlingene. Den forlegger som først sikrer seg utgiverrettighetene kan regne med litt av et scoop! Jeg husker tydelig Sarpsborg-notatet fra 1938: «Prost Sverdrup sier: ’Her i byen dyrker ikke folk gud Ba’al, de dyrker bare football’.»

Et bibelsk bilde av Skaperens jord vil minst av alt livsutfoldelse og livsglede til livs. Men spør om selvsamme bok er ute etter avgudsdyrkere!
Morgenbladet: "Bønnhørelse bak mål"
FotBa'al på BlixBlog:
# lagt inn 8.10.04 1 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Uavhengig av Per Lønning har Ragnar Hovland kommentert same saka på Innsida av dagens Dag og Tid, under overskrifta "Fleire merkelege prestar". Konklusjon: "Vi tar prinsipielt avstand frå at prestar ber for fotballag i kyrkjene sine. Einaste unntaket er å be for Sogndal. Det må vere lov."
Av Blogger Anders, 1:43 p.m.  
Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?