<$BlogRSDUrl$>

13.4.06

Dagens Blix 

Jesus, her ditt Bord du sette,
Der du giv vaart Hjarta Mette,
Himmelbrød og Livsens Skaal.
Her du naadig gjennom Ordet
Kallar oss til Altarbordet,
Til ditt sæle Nattverdsmaal.

----------------------
Elias Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900), s. 108-110

Blix-salmen "Jesus, eg deg trur på ordet", ført opp under "Skjærtorsdag" i Norsk Salmebok (nr. 145) er i røynda dei fire siste strofene frå denne salmen, som opphavleg har sju. I Salmar og Songar står den under rubrikken "Nattverd". Mange av tekstane i denne boka hadde før vore publiserte i ymse blad og tidsskrift, men noko slikt veit eg ikkje om denne salmen.

Heile salmen.
Førre Dagens Blix.
Norsk Salmeleksikon nr. 2043.
# lagt inn 13.4.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?