<$BlogRSDUrl$>

23.12.06

Dagens Blix 

Israel paa Sion bed,
Der Guds Herlegdom steig ned
Straalande i Guddoms-Veldet,
Kvilande i Tempel-Tjeldet
Yver gyllne Naadestol.

Garisim er nemnd den Stad,
Der Samaritanar bad.
Um det Berget dei fortalde,
Gud til Heilagdom det valde,
Daa Velsigning der vart lyst.

-----
E. Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900) s. 27-29

I serien ikkje-julesongar frå Salmar og Songar: "Jerusalem elder Garisim", på tonen "Deilig er den himmel blå", evangeliesalme til 2. sundag etter trettandagen. Preike på vers over evangelieteksten frå Johannes 4. Salmen fekk eit kort liv, den står t. d. ikkje i Nynorsk Salmebok. Tru om den er publisert nokon stad før den kom i bokform?

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no.
Førre Dagens Blix.
# lagt inn 23.12.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?